Złotoryja - informacje


15.273
mieszkańców Złotoryi
7.273
mężczyzn
8.000
kobiet

1.979
w wieku przedprodukcyjnym

9.316
w wieku produkcyjnym

3.978
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

39
zawarto małżeństw

100
urodzeń

221
zgonów

-121
przyrost naturalny
miasto Złotoryja
dochody

80.939.064
wydatki

77.504.800
struktura wydatków Złotoryi

26.348
0,034%
Rolnictwo i łowiectwo

7.752.223
10,002%
Transport i łączność

6.525.970
8,420%
Administracja publiczna

5.368.853
6,927%
Gospodarka mieszkaniowa

227.796
0,294%
Działalność usługowa

25.679
0,033%
Informatyka

117.889
0,152%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

300
0,000%
Obrona narodowa

228.827
0,295%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

562.771
0,726%
Obsługa długu publicznego

16.361.011
21,110%
Oświata i wychowanie

301.273
0,389%
Ochrona zdrowia

5.384.022
6,947%
Pomoc społeczna

486.493
0,628%
Edukacyjna opieka wychowawcza

11.622.111
14,995%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.897.052
2,448%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.583.060
2,043%
Kultura fizyczna i sport

19.033.122
24,557%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-11-30 15:17
REKLAMA
pogoda Złotoryja
-0.9°C
wschód słońca: 07:39
zachód słońca: 15:52
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Złotoryi

kiedy
2023-03-26 14:00
miejsce
Złotoryjski Ośrodek Kultury i...
wstęp biletowany